Montering av altandörr

En kund ville ha en altandörr monterad för att kunna ta sig direkt ut från vardagsrummet. Altandörren monterades under 2 dagar och en mycket nöjd kund kan nu gå ut på sin altan och fick ett mycket trevligare utrymme. Nu saknas bara den nya elen och belysningen vilket gör uteplatsen fullständig.

Montering av altandörr  (Video på facebook)

Jobbet gick ut på att ta upp den befintliga väggen för att kunna montera altandörren. Jobbet innefattade även invändig salning och montering av foder. Samt även viss isolering. För att kunden skulle slippa en öppen vägg togs hålet upp och dörren monterades under första dagen. Salning, foder och återställning gjordes dagen efter på förmiddagen och vi kunde glatt åka vidare till lunch.  

Altandörr Altan Altandörr invändigt 1 Upptagning av vägg