28 oktober, 2016

ROT avdrag

Rot & Rut
Rotavdraget infördes år 2008 och har visat sig vara till stor glädje under åren för kunder. När man anlitar hantverkare för någon form av renovering, underhåll samt om- och tillbyggnad av bostadsrätt och småhus får man göra ett skatteavdrag.

Så här fungerar rot- och rutavdraget

Du använder rot eller rutavdraget genom att företaget gör ett avdrag för arbetskostnaden på din faktura. När du sedan har betalat begär företaget utbetalning från Skatteverket. Om då Skatteverket beviljar utbetalning till företaget så kommer beloppet att vara förifyllt på din inkomstdeklaration. Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under inkomståret för att kunna använda rot- och rutavdraget.

Exempel på rotarbete

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger då rätt till rotavdrag om det utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad eller en bostad som du äger och dina föräldrar bor i. Observera att du måste haft kostnaden för arbetet.

Du får däremot inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus eller för om- eller tillbyggnader som sker de fem första åren efter husets värdeår.
Du får däremot rotavdrag för reparation och underhållsarbeten för ett nybyggt småhus som syftar till att återställa eller bibehålla en byggnad eller en lägenhet i nyskick. Vanliga åtgärder är kan vara att man målar om, byter till ett likvärdiga golv, tak och väggmaterial.

Rot- och rutavdragets storlek

Rot-och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år.
Rutavdrag för dig under 65 år är max 25 000 kronor per person och år.

Vill du läsa mer om ROT- och RUT?

Besök skatteverkets hemsida för mer information om vilka avdrag du kan utnyttja.

Beräkningstjänsten för rot- och rutavdrag.

Vill du veta hur mycket rot- och rutavdrag du kan ha rätt till. Använd beräkningstjänsten Uppskatta ditt rot- och rutavdrag hos skatteverket

För mer information om ROT-avdrag besök Skatteverkets hemsida.